Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na realizację projektów skierowanych do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców z zakresu zarządzania strategicznego. Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc dla uczestników spotkania jest ograniczona. Liczy się kolejność przesyłanych zgłoszeń. PARP zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 stycznia br. (czwartek) w Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat, Nowy Świat 6/12.

Program spotkania (link)

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (link)

Rejestracja zakończona