Akademia Menadżera MŚP to inicjatywa PARP skierowana do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. W konkursie wybierzemy 5 organizacji, które będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom na zakup usług edukacyjnych lub doradczych z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zatrudniona przez nich kadra menadżerska lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. W projekcie będzie można uzyskać wsparcie na diagnozę luk kompetencyjnych oraz na usługi edukacyjne. Usługi doradcze i szkoleniowe będzie można wybierać z Bazy Usług Rozwojowych.

Dlaczego wspieramy menadżerów

Blisko 40% polskich przedsiębiorców z sektora MŚP za swój cel strategiczny uznaje utrzymanie się na rynku. Firmy koncentrują swoją uwagę na doraźnym planowaniu i bieżącym funkcjonowaniu. Brak wiedzy z zarządzania firmą przekłada się na przeżywalność firm, która w Polsce jest niższa niż w krajach europejskich. W piątym roku działalności w Polsce przeżywa ok. 31% firm, w Europie ok. 44%. Odpowiedzią na ten problem jest Akademia Menadżera MŚP.

Dla kogo konkurs

Poszukujemy organizacji mających doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami i w udzielaniu i rozliczaniu wsparcia dla przedsiębiorców. Wybrane organizacje będą działać w 5 makroregionach Polski:

  1. Makroregion 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
  2. Makroregion 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie.
  3. Makroregion 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.
  4. Makroregion 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie.
  5. Makroregion 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

Wnioski będzie można składać od 30 marca do 11 maja 2018 r.

Dokumentacja