Informujemy, że uległ zmianie harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla programu Wiedza Edukacji Rozwój na 2017 rok. Zmiana dotyczy Działania 2.12 "Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych", w ramach którego planowane jest przeprowadzenie konkursu dotyczącego powołania i funkcjonowania sektorowej rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności.

 

Dodatkowy nabór wniosków jest planowany ze względu na duże, nasilające się problemy związane z brakiem na rynku pracowników z odpowiednimi kompetencjami potrzebnymi do funkcjonowania sektora motoryzacyjnego, z uwzględnieniem elektromobilności oraz prognozą rozwoju tego sektora.

Harmonogram naborów POWER