21 września 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.12 POWER następujący projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym:


Nazwa projektu: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego
Nazwa Wnioskodawcy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kwota przyznanego dofinansowania: 2 748 205,53 PLN
Kwota całkowita projektu: 2 748 205,53 PLN
Data wybrania projektu do dofinansowania: 2017-09-21
Przewidywany czas realizacji projektu: do 2022-12-31