Utworzono: 7 grudnia 2017

W ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, po etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 9 wniosków, jeden wniosek został skierowany ponownie do oceny formalnej.

Utworzono: 5 grudnia 2017

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie trzech konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 129 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 116 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. 

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2017
Utworzono: 20 listopada 2017
Utworzono: 20 listopada 2017
Utworzono: 15 listopada 2017
Utworzono: 8 listopada 2017