Utworzono: 11 sierpnia 2016

W związku ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 3, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

więcej

Utworzono: 8 sierpnia 2016

W związku ze zgłoszeniem propozycji nowego certyfikatu, potwierdzającego spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w RUR, PARP zweryfikowała negatywnie 1 certyfikat na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 08.08.2016r.)

więcej

Utworzono: 2 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/16 na realizację działań doradczych, kierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz procesu negocjacji.

Utworzono: 2 sierpnia 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 lipca 2016 r. zamieszczonego w serwisie informacyjnym inwestycjawkadry.pl (link) oraz na stronie PARP (link) informujemy, iż w dniach od 26 lipca do 1 sierpnia 2016 r. PARP zweryfikowała 4 certyfikaty/akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 01.08.2016r.)

więcej

Utworzono: 25 lipca 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca 2016 r. zamieszczonego w serwisie informacyjnym inwestycjawkadry.pl (link http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/132-aktualizacja-listy-certyfikatow-lub-dokumentow-poswiadczajacych-udzielenie-akredytacji-stan-na-dzien-18-lipca-2016-r ) oraz na stronie PARP (link http://www.parp.gov.pl/aktualizacja-listy-certyfikatow-lub-dokumentow-poswiadczajacych-udzielenie-akredytacji-stan-na-dzien-18-lipca-2016-r ) informujemy, iż w dniach od 19 do 25 lipca 2016 r. PARP zweryfikowała kolejne 4 certyfikaty / akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 25.07.2016r.)

więcej

Utworzono: 22 lipca 2016

W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 6 czerwca 2016 roku (link) dot. projektu zmian w karcie usługi oraz materiałów wspierających użytkowników systemu w wyborze usług rozwojowych wysokiej jakości (opis wymogów jakości usług) dla nowej odsłony Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na inwestycjawkadry.pl, informujemy, że ukończyliśmy prace nad ww. materiałami oraz nowymi wzorami kart usługi dla poszczególnych usług rozwojowych.

 

Utworzono: 19 lipca 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 lipca 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/ informujemy, iż w dniach od 12 do 18 lipca 2016 r. PARP zweryfikowała negatywnie 3 certyfikaty / akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 18.07.2016r.)

więcej