Utworzono: 24 czerwca 2016
Utworzono: 6 czerwca 2016

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pytania zadane przez potencjalnych Wnioskodawców do dnia 9 czerwca br. (czwartek) uzyskają odpowiedź. W przypadku pytań zadanych po 9 czerwca br, PARP zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi przed ostatecznym terminem składania wniosków.

więcej

Utworzono: 3 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami zewnętrznymi przygotowała propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia poszczególnych rodzajów usług rozwojowych oraz instrukcji wypełnienia karty usług dla poszczególnych rodzajów usług zamieszczanych w nowej odsłonie Rejestru Usług Rozwojowych i zaprasza niniejszym do zgłaszania uwag.

więcej

Utworzono: 3 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2016 rok.

więcej

Utworzono: 30 maja 2016

10 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 275 347,97 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 18 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16.

więcej

Utworzono: 13 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że podmioty ubiegające się o dofinansowanie ze środków europejskich projektów nieinfrastrukturalnych nie mają obowiązku uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

więcej