Utworzono: 1 września 2017
Utworzono: 31 sierpnia 2017

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące zamówień prowadzonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Utworzono: 31 sierpnia 2017

2 października br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności, dz. 2.12 POWER).

więcej

Utworzono: 29 sierpnia 2017

23 sierpnia 2017 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia publikacji.

Utworzono: 25 sierpnia 2017

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące Podmiotowego Systemu Finansowania oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Utworzono: 10 sierpnia 2017

Informujemy, że uległ zmianie harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla programu Wiedza Edukacji Rozwój na 2017 rok. Zmiana dotyczy Działania 2.12 "Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych", w ramach którego planowane jest przeprowadzenie konkursu dotyczącego powołania i funkcjonowania sektorowej rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności.

więcej

Utworzono: 9 sierpnia 2017

Zgodnie z uchwałą nr 145 z dnia 7 sierpnia 2017 r. Komitet Monitorujący POWER zatwierdził w przedmiotowym konkursie zmianę kryterium dostępu nr 11 w zakresie usunięcia warunku, iż wartość budżetu projektu przeznaczonego na działania doradcze wynosi nie mniej niż 50% kosztów bezpośrednich.

więcej