Utworzono: 28 lipca 2017

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności.

Utworzono: 27 lipca 2017

Informujemy, iż w związku ze zmianę kryterium dostępu nr 11, końcowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ulega przesunięciu z 31 lipca 2017 r. na 18 sierpnia 2017 r.

Utworzono: 7 lipca 2017
Utworzono: 21 czerwca 2017

Informujemy, że w załączniku nr 4 ("Minimalny zakres usług") do Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-007/17 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych,

więcej

Utworzono: 14 czerwca 2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 ulega wydłużeniu z dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 29 września 2017 r.

Utworzono: 30 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do przedstawicieli MMSP, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne na terenie Polski. Dostępna w konkursie alokacja w podziale na makroregiony wynosi 20 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektów w podziale na makroregiony wynosi 18 000 000,00 zł.

 

Ogłoszenie o konkursie

Pełna dokumentacja konkursowa

Utworzono: 29 maja 2017

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z potencjalnymi wnioskodawcami w ramach konkursu na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych. Dzięki zaplanowanym działaniom przedsiębiorcy z sektora MMSP będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy z tego obszaru co wpłynie na wzrost udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w polskim i zagranicznym rynku zamówień publicznych.