Utworzono: 8 maja 2017
Utworzono: 20 kwietnia 2017

Przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Administrator Bazy, w trosce o jakość świadczonych usług rozwojowych publikowanych na portalu https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dokonuje weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w kartach podmiotu oraz spełniania określonych wymagań przez podmioty zarejestrowane w Bazie (audyt funkcjonowania podmiotu w Bazie). Procesem audytu objęte mogą zostać podmioty, które uzyskały wpis do Bazy z możliwością świadczenia usług podlegających dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Utworzono: 14 kwietnia 2017
Utworzono: 31 marca 2017

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2.

więcej

Utworzono: 31 marca 2017

PARP ogłosiła konkurs w ramach działania 2.2 POWER „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", skierowany do przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów, strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie ich wdrożenia.

więcej

Utworzono: 28 marca 2017
Utworzono: 8 marca 2017