Utworzono: 28 grudnia 2016
Utworzono: 14 grudnia 2016
Utworzono: 29 listopada 2016

Uprzejmie informujemy, ze w związku z pracami związanymi z usuwaniem awarii centrali telefonicznej, kontakt telefoniczny z PARP a w tym z Informatorium może być utrudniony.
Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 

więcej

Utworzono: 10 listopada 2016

W związku publikacją nowej wersji normy ISO 9001:2015, PARP pozytywnie zweryfikowała certyfikat ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) jako potwierdzający spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych. W rezultacie został dodany do listy pozostałych certyfikatów potwierdzających spełnianie ww. wymogów.

14 września 2018 r. jest ostatnim dniem, w którym akredytowane certyfikaty ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) zachowują ważność.

Kolejny komunikat w  zostanie opublikowany po zgłoszeniu i dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

więcej

Utworzono: 10 listopada 2016

więcej

Utworzono: 3 listopada 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 października 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl  informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 02.11.2016r.)

więcej

Utworzono: 24 października 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 października 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 21.10.2016r.)

więcej