Utworzono: 11 września 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).

Utworzono: 31 sierpnia 2018

Zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 w ramach działania 2.21 POWER 2014 - 2020 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach - „Szkolenia lub doradztwo wynikające  z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji".

więcej

Utworzono: 30 sierpnia 2018

Informujemy, że zmianie uległ Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2018 r. Zmiana harmonogramu dotyczy Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

W harmonogramie w ramach Działania 2.12 wprowadzono konkurs na wybór projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie kolejnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Harmonogram naboru wniosków POWER na 2018 rok

Utworzono: 23 sierpnia 2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. 4 września, Warszawa.

Utworzono: 20 sierpnia 2018

W dokumentacji konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 w ramach działania 2.21 POWER 2014 - 2020 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach - „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” wprowadzono zmiany.

więcej

Utworzono: 9 sierpnia 2018

Informujemy, że zmianie uległ Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2018 r. Zmiana harmonogramu dotyczy Działania 2.2 POWER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

W harmonogramie w ramach Działania 2.2 POWER wprowadzony został konkurs Krajowe zamówienia publiczne – makroregion 3 (województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Konkurs ten stanowić będzie uzupełnienie naboru wniosków w ramach konkursu z 2017 r.

Harmonogram konkursów

Utworzono: 8 sierpnia 2018

25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania.

Ustawa powstała z inspiracji firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jego następcy nie mogli płynnie kontynuować prowadzenia firmy.

Nowe przepisy pozwalają powołać zarządcę sukcesyjnego. Będzie on prowadził bieżące sprawy przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, do czasu zakończenia formalności spadkowych. W mocy zostaną utrzymane umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa pozwoli zachować ciągłość rozliczeń podatkowych firmy. Będą one dokonywane z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego.

Większość przepisów nowej ustawy zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, a więc już w IV kwartale 2018 roku.

Tekst ustawy

Do tego czasu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnie konkurs na organizację wsparcia dla firm rodzinnych realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji.