Utworzono: 28 grudnia 2017

W grudniu br. zostały znowelizowane  Wytyczne zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zmienione wytyczne wprowadziły m.in. nowy wzór Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2017

11 stycznia 2018 r. (czwartek), w Warszawie, w godz. 9:30-13:00  zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców działania 2.2. POWER (typ projeku 1) Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2017
Utworzono: 15 grudnia 2017
Utworzono: 14 grudnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowych lub doradczych dla firm rodzinnych.

więcej

Utworzono: 7 grudnia 2017

W ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, po etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 9 wniosków, jeden wniosek został skierowany ponownie do oceny formalnej.

Utworzono: 5 grudnia 2017

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie trzech konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 129 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 116 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. 

więcej