Utworzono: 30 lipca 2018

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski - konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18.

więcej

Utworzono: 30 lipca 2018

Informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

Utworzono: 4 lipca 2018

29 czerwca 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.21 POWER projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym Akademia Menedżera Innowacji.

Nazwa Wnioskodawcy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kwota przyznanego dofinansowania: 23 609 811,88 PLN
Kwota całkowita projektu: 29 790 952,51 PLN
Data wybrania projektu do dofinansowania: 29.06.2018 r.
Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2023 r.

Celem projektu jest wyposażenie menedżerów i pracowników przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji. W wyniku uczestnictwa w AMI menedżerowie i pracownicy pozyskają wiedzę o procesie zmian i zdobędą umiejętności, które stymulują zachowania do kreowania, wdrażania i zarządzania innowacjami - od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji przez sprzedaż, udoskonalenie do tworzenia kolejnych nowych rozwiązań.

Utworzono: 29 czerwca 2018

Startuje nowe działanie w ramach POWER: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rad Sektorowych. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Utworzono: 29 czerwca 2018

29 czerwca 2018 r. (piątek), zapraszamy do zadawania pytań konsultantom Infolinii PARP za pomocą formularzaZ powodu prac serwisowych w godz. 10:00-14:00 adres e-mail będzie zablokowany.

 

 

Utworzono: 27 czerwca 2018

Od 2 lipca 2018 r. zapraszamy do kontaktu z konsultantami PARP od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 16:30 z wyjątkiem dni wolnych.

Nr Infolinii:

801 332 202
22 574 07 07

Utworzono: 21 czerwca 2018

20 czerwca, eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawili wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego, które służy monitorowaniu zasobów rynku pracy. W najnowszym raporcie znajdują się m.in. informacje na temat jakości zarządzania kapitałem ludzkim w firmach oraz rozwoju kompetencji osób dorosłych. Wykształcenie, doświadczenie oraz kompetencje miękkie to najbardziej pożądane umiejetności pracowników w ocenie polskich pracodawców – wynika z najnowszej edycji badania.

więcej