Utworzono: 19 września 2018

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla II Osi Priorytetowej POWER.

 

Utworzono: 13 września 2018

Prezentacja najnowszych wyników branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym.

Utworzono: 11 września 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).

Utworzono: 31 sierpnia 2018

Zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 w ramach działania 2.21 POWER 2014 - 2020 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach - „Szkolenia lub doradztwo wynikające  z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji".

więcej

Utworzono: 30 sierpnia 2018

Informujemy, że zmianie uległ Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2018 r. Zmiana harmonogramu dotyczy Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

W harmonogramie w ramach Działania 2.12 wprowadzono konkurs na wybór projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie kolejnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Harmonogram naboru wniosków POWER na 2018 rok

Utworzono: 23 sierpnia 2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. 4 września, Warszawa.

Utworzono: 20 sierpnia 2018

W dokumentacji konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 w ramach działania 2.21 POWER 2014 - 2020 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach - „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” wprowadzono zmiany.

więcej