Utworzono: 10 sierpnia 2017

Informujemy, że uległ zmianie harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla programu Wiedza Edukacji Rozwój na 2017 rok. Zmiana dotyczy Działania 2.12 "Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych", w ramach którego planowane jest przeprowadzenie konkursu dotyczącego powołania i funkcjonowania sektorowej rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności.

więcej

Utworzono: 9 sierpnia 2017

Zgodnie z uchwałą nr 145 z dnia 7 sierpnia 2017 r. Komitet Monitorujący POWER zatwierdził w przedmiotowym konkursie zmianę kryterium dostępu nr 11 w zakresie usunięcia warunku, iż wartość budżetu projektu przeznaczonego na działania doradcze wynosi nie mniej niż 50% kosztów bezpośrednich.

więcej

Utworzono: 28 lipca 2017

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności.

Utworzono: 27 lipca 2017

Informujemy, iż w związku ze zmianę kryterium dostępu nr 11, końcowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ulega przesunięciu z 31 lipca 2017 r. na 18 sierpnia 2017 r.

Utworzono: 7 lipca 2017
Utworzono: 21 czerwca 2017

Informujemy, że w załączniku nr 4 ("Minimalny zakres usług") do Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-007/17 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych,

więcej

Utworzono: 14 czerwca 2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 ulega wydłużeniu z dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 29 września 2017 r.