Utworzono: 9 kwietnia 2018

Informujemy o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych, która wydłuża termin składania wniosków o dofinansowanie projektów.

więcej

Utworzono: 6 kwietnia 2018

Eksperci PARP odpowiadają na pytania dotyczące przygotowania projektów i procedury konkursu Akademia Menadżera MŚP  (wybór projektów oferujących wsparcie dla właścicieli i kadry menadżerskiej przedsiębiorstw). Dyżury telefoniczne są w czwartki w godz. 10:00 - 12:00 pod numerem (22) 432 89 37.

więcej

Utworzono: 3 kwietnia 2018

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym (6 kwietnia, Warszawa) poświęconym Akademii Menadżera MŚP.

więcej

Utworzono: 30 marca 2018

Informujemy, że uległ zmianie harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2018 r.

więcej

Utworzono: 15 marca 2018

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 lutego 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 14.03.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

więcej

Utworzono: 2 marca 2018

Akademia Menadżera MŚP to inicjatywa PARP skierowana do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. W konkursie wybierzemy 5 organizacji, które będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom na zakup usług edukacyjnych lub doradczych z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zatrudniona przez nich kadra menadżerska lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. W projekcie będzie można uzyskać wsparcie na diagnozę luk kompetencyjnych oraz na usługi edukacyjne. Usługi doradcze i szkoleniowe będzie można wybierać z Bazy Usług Rozwojowych.

Dlaczego wspieramy menadżerów

Blisko 40% polskich przedsiębiorców z sektora MŚP za swój cel strategiczny uznaje utrzymanie się na rynku. Firmy koncentrują swoją uwagę na doraźnym planowaniu i bieżącym funkcjonowaniu. Brak wiedzy z zarządzania firmą przekłada się na przeżywalność firm, która w Polsce jest niższa niż w krajach europejskich. W piątym roku działalności w Polsce przeżywa ok. 31% firm, w Europie ok. 44%. Odpowiedzią na ten problem jest Akademia Menadżera MŚP.

Dla kogo konkurs

Poszukujemy organizacji mających doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami i w udzielaniu i rozliczaniu wsparcia dla przedsiębiorców. Wybrane organizacje będą działać w 5 makroregionach Polski:

  1. Makroregion 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
  2. Makroregion 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie.
  3. Makroregion 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.
  4. Makroregion 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie.
  5. Makroregion 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

Wnioski będzie można składać od 30 marca do 11 maja 2018 r.

Dokumentacja

Utworzono: 28 lutego 2018

Do 30 marca br. (zamiast do 28 lutego) przedsiębiorcy mogą skłądać wnioski  o o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2 „Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych”.

więcej