Utworzono: 5 grudnia 2017

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie trzech konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 129 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 116 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. 

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2017
Utworzono: 20 listopada 2017
Utworzono: 15 listopada 2017
Utworzono: 8 listopada 2017
Utworzono: 6 listopada 2017

Zapraszamy na spotkanie dotyczace powołania Rady ds. kompetencji w ramach działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno - zawodowych - 2017 r.

Utworzono: 31 października 2017

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 ulega przedłużeniu z 31 października  do 8 grudnia 2017 r.

więcej