Utworzono: 3 października 2016

więcej

Utworzono: 23 września 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 07 września 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/ informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 22.09.2016r.)

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany po zgłoszeniu i dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

więcej

Utworzono: 21 września 2016

Informujemy, że 63 64 wnioski opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 75 734 593,70 76 245 081,70 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 13 września 2016

9 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 874 294,52 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 12 września 2016

Informujemy, że w zakładce Dofinansowanie serwisu Bazy Usług Rozwojowych zamieszczane są komunikaty o działaniach Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi lub wybranych przez nie operatorów środków, które przedsiębiorcy z sektora MMSP mogą uzyskać na dofinansowanie udziału pracowników w usługach rozwojowych zamieszczanych w Bazie. Bądź na bieżąco – dowiedz się, co nowego słychać nt. dofinansowania w Twoim regionie! (link).

więcej

Utworzono: 9 września 2016

W związku z napływającymi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od instytucji szkoleniowych sygnałami o pojawieniu się ofert zakupu certyfikatu/uzyskania akredytacji uprawniających do uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych, w których firmy oferujące zakup certyfikatu powołują się na wyłączną rekomendację PARP, informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie preferuje jednego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego przyznanie akredytacji, a także nie jest powiązana z żadną jednostką certyfikującą/akredytującą.

więcej

Utworzono: 7 września 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 sierpnia 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/ informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 06.09.2016 r.)

więcej