Utworzono: 13 września 2017

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, na realizację projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie krajowych zamówień publicznych zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z 29 września na 6 października 2017 roku.

więcej

Utworzono: 13 września 2017
Utworzono: 8 września 2017
Utworzono: 1 września 2017
Utworzono: 31 sierpnia 2017

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące zamówień prowadzonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Utworzono: 31 sierpnia 2017

2 października br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności, dz. 2.12 POWER).

więcej

Utworzono: 29 sierpnia 2017

23 sierpnia 2017 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia publikacji.