Utworzono: 31 sierpnia 2016

Informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.11 PO WER następujący projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym.

więcej

Utworzono: 25 sierpnia 2016

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny na www.inwestycjawkadry.pl został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych. System został dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r. Nowa odsłona portalu została uruchomiona pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.  

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2016

Pragniemy uprzejmie poinformować, że od środy, 24 sierpnia 2016 roku, od godziny 6.00 do czwartku, 25 sierpnia 2016 r., do godz. 8.00 nastąpi czasowe wyłączenie funkcjonalności „moduł użytkownika" na portalu inwestycjawkadry.pl. Ma to bezpośredni związek z pracami informatycznymi nad aktualizacją systemu. Od 25 sierpnia br. baza będzie dostępna pod nowym adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Za wszelkie utrudnienia związane z pracami aktualizacyjnymi serdecznie przepraszamy.

Utworzono: 19 sierpnia 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 sierpnia 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/ informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji nowych certyfikatów do umieszczenia na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w RUR, PARP zweryfikowała negatywnie 2 certyfikaty (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 18.08.2016r.)

więcej

Utworzono: 11 sierpnia 2016

W związku ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 3, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

więcej

Utworzono: 8 sierpnia 2016

W związku ze zgłoszeniem propozycji nowego certyfikatu, potwierdzającego spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w RUR, PARP zweryfikowała negatywnie 1 certyfikat na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 08.08.2016r.)

więcej

Utworzono: 2 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/16 na realizację działań doradczych, kierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz procesu negocjacji.