Utworzono: 22 grudnia 2017

11 stycznia 2018 r. (czwartek), w Warszawie, w godz. 9:30-13:00  zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców działania 2.2. POWER (typ projeku 1) Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2017
Utworzono: 15 grudnia 2017
Utworzono: 14 grudnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowych lub doradczych dla firm rodzinnych.

więcej

Utworzono: 5 grudnia 2017

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie pięciu konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 149 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 136 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. W celu zwiększenia wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno – zawodowych PARP przeprowadzi także konkurs na wybór projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie kolejnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji Dodatkowym konkursem realizowanym przez PARP w 2018 r. są Szkolenia i doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2017
Utworzono: 20 listopada 2017