Utworzono: 12 września 2016

Informujemy, że w zakładce Dofinansowanie serwisu Bazy Usług Rozwojowych zamieszczane są komunikaty o działaniach Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi lub wybranych przez nie operatorów środków, które przedsiębiorcy z sektora MMSP mogą uzyskać na dofinansowanie udziału pracowników w usługach rozwojowych zamieszczanych w Bazie. Bądź na bieżąco – dowiedz się, co nowego słychać nt. dofinansowania w Twoim regionie! (link).

więcej

Utworzono: 9 września 2016

W związku z napływającymi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od instytucji szkoleniowych sygnałami o pojawieniu się ofert zakupu certyfikatu/uzyskania akredytacji uprawniających do uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych, w których firmy oferujące zakup certyfikatu powołują się na wyłączną rekomendację PARP, informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie preferuje jednego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego przyznanie akredytacji, a także nie jest powiązana z żadną jednostką certyfikującą/akredytującą.

więcej

Utworzono: 7 września 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 sierpnia 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/ informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 06.09.2016 r.)

więcej

Utworzono: 31 sierpnia 2016

Informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.11 PO WER następujący projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym.

więcej

Utworzono: 25 sierpnia 2016

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny na www.inwestycjawkadry.pl został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych. System został dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r. Nowa odsłona portalu została uruchomiona pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.  

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2016

Pragniemy uprzejmie poinformować, że od środy, 24 sierpnia 2016 roku, od godziny 6.00 do czwartku, 25 sierpnia 2016 r., do godz. 8.00 nastąpi czasowe wyłączenie funkcjonalności „moduł użytkownika" na portalu inwestycjawkadry.pl. Ma to bezpośredni związek z pracami informatycznymi nad aktualizacją systemu. Od 25 sierpnia br. baza będzie dostępna pod nowym adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Za wszelkie utrudnienia związane z pracami aktualizacyjnymi serdecznie przepraszamy.

Utworzono: 19 sierpnia 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 sierpnia 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/ informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji nowych certyfikatów do umieszczenia na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w RUR, PARP zweryfikowała negatywnie 2 certyfikaty (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 18.08.2016r.)

więcej