Utworzono: 2 sierpnia 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 lipca 2016 r. zamieszczonego w serwisie informacyjnym inwestycjawkadry.pl (link) oraz na stronie PARP (link) informujemy, iż w dniach od 26 lipca do 1 sierpnia 2016 r. PARP zweryfikowała 4 certyfikaty/akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 01.08.2016r.)

więcej

Utworzono: 25 lipca 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca 2016 r. zamieszczonego w serwisie informacyjnym inwestycjawkadry.pl (link http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/132-aktualizacja-listy-certyfikatow-lub-dokumentow-poswiadczajacych-udzielenie-akredytacji-stan-na-dzien-18-lipca-2016-r ) oraz na stronie PARP (link http://www.parp.gov.pl/aktualizacja-listy-certyfikatow-lub-dokumentow-poswiadczajacych-udzielenie-akredytacji-stan-na-dzien-18-lipca-2016-r ) informujemy, iż w dniach od 19 do 25 lipca 2016 r. PARP zweryfikowała kolejne 4 certyfikaty / akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 25.07.2016r.)

więcej

Utworzono: 22 lipca 2016

W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 6 czerwca 2016 roku (link) dot. projektu zmian w karcie usługi oraz materiałów wspierających użytkowników systemu w wyborze usług rozwojowych wysokiej jakości (opis wymogów jakości usług) dla nowej odsłony Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na inwestycjawkadry.pl, informujemy, że ukończyliśmy prace nad ww. materiałami oraz nowymi wzorami kart usługi dla poszczególnych usług rozwojowych.

 

Utworzono: 19 lipca 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 lipca 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/ informujemy, iż w dniach od 12 do 18 lipca 2016 r. PARP zweryfikowała negatywnie 3 certyfikaty / akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 18.07.2016r.)

więcej

Utworzono: 13 lipca 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dn. 2 marca 2016 r. (link: http://www.parp.gov.pl/wstrzymanie-weryfikacji-certyfikatow-akredytacji-standardow-dotyczacych-wiarygodnosci-swiadczenia-przez-podmiot-uslug-rozwojowych-obowiazujacych-w-rur) oraz zamieszczonego na http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/122-wstrzymanie-weryfikacji-certyfikatow-akredytacji-standardow-dotyczacych-wiarygodnosci-swiadczenia-przez-podmiot-uslug-rozwojowych-obowiazujacych-w-rur PARP informuje o wznowieniu procedury zgłaszania propozycji certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji, potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie systemu zapewniania jakości usług, których dotyczyć będzie rejestracja w Rejestrze Usług Rozwojowych.

więcej

Utworzono: 12 lipca 2016

Już wkrótce Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny na www.inwestycjawkadry.pl zostanie uruchomiony w nowej odsłonie. System zostanie dostosowany do nowelizacji rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej

Utworzono: 27 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2016 rok.

więcej