Zgodnie z uchwałą nr 145 z dnia 7 sierpnia 2017 r. Komitet Monitorujący POWER zatwierdził w przedmiotowym konkursie zmianę kryterium dostępu nr 11 w zakresie usunięcia warunku, iż wartość budżetu projektu przeznaczonego na działania doradcze wynosi nie mniej niż 50% kosztów bezpośrednich.

Załącznik nr 16 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER, po akceptacji zmian przez KM POWER jest dostępny w dokumentacji konkursu