Utworzono: 2 października 2018

W obliczu cyfryzacji i automatyzacji oraz innych procesów sektor finansowy stoi przed wieloma wyzwaniami. W perspektywie 3 do 5 lat działania te będą w znaczącym stopniu wpływać na zmiany w sektorze. O tym jakich zmian możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości  i jak się do nich przygotować dyskutowano podczas konferencji poświęconej promocji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w Sektorze Finansowym, które odbyło się 25 września w Poznaniu.

więcej

Utworzono: 2 października 2018

Rozpoczęliśmy jesienną promocję jednego z najważniejszych ogólnopolskich badań o polskim rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego. W tym celu 18 i 20 września odwiedziliśmy dwa miasta: Toruń oraz Lublin, po to - aby bliżej przyjrzeć się lokalnemu rynkowi pracy.

więcej

Utworzono: 1 października 2018

Polska Izba Firm Szkoleniowych zaprasza na konferencję Mazowieckie Usługi Rozwojowe 2018, która odbędzie się 24 października w Warszawie.

więcej

Utworzono: 1 października 2018

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konferencji która odbędzie się 16 października w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZMAT (ul. Poleczki 19, Warszawa).

więcej

Utworzono: 21 września 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 PO WER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji - konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18.

więcej

Utworzono: 18 września 2018

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony nabór wniosków dotyczący powołania kolejnych sektorowych rad do spraw kompetencji. Ogłoszenie trzeciego konkursu planowane jest na koniec listopada 2018 roku, z kolei do końca lutego 2019 roku wnioskodawcy będą mogli aplikować o wsparcie na powołanie i funkcjonowanie rad. Budżet całego konkursu wynosi 19,8 mln zł.

21 sierpnia oraz 4 września br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyły się spotkania poświęcone założeniom III konkursu dot. sektorowych rad ds. kompetencji. Dobrymi praktykami, czyli o tym jak wygląda budowa i codzienne funkcjonowanie rady, podzielili się przedstawiciele funkcjonujących gremiów z sektorów budowlanego, IT oraz turystyki. Z kolei jaką rolę odgrywają sektorowe rady w procesie budowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji opowiadała Dominika Czajak, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. Rolą istniejących i przyszłych rad jest odpowiedź na problemy przedsiębiorstw m.in. w zakresie trudności ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, efektach edukacji formalnej i pozaformalnej. Dzięki funkcjonowaniu rad łatwiej jest pozyskać wiedzę od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze, zainicjować współpracę przedsiębiorców z uczelniami i podmiotami oraz formułować rekomendację w zakresie dostosowywania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki.

Projekt może dotyczyć sektora składającego się z co najmniej 5 tys. przedsiębiorstw oraz 40 tys. pracowników przedsiębiorstw. Sektor należy zdefiniować za pomocą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (z poziomu nie niższego niż grupa PKD) oraz wskazania liczby przedsiębiorstw oraz liczby pracowników tego sektora bazując na danych GUS. Kto może być Wnioskodawcą? Otóż, potencjalnymi beneficjentami projektu mogą być przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Kryteria dostępu:

  1. Okres realizacji projektu: do 36 miesięcy;
  2. Okres trwałości działań: 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu;
  3. Projekt dotyczy sektora zgodnie z definicją sektora przyjętą w konkursie;
  4. Projekt nie może dotyczyć sektora, w którym funkcjonuje już sektorowa rada (finanse, turystyka, IT, budownictwo, moda i innowacyjne tekstylia, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, motoryzacja);

Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o naborach na stronie www.parp.gov.pl.

Utworzono: 13 września 2018

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza przedstawicieli branży motoryzacyjnej  - pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji, firm szkoleniowych, a także przedstawicieli administracji centralnej, instytucji otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego do udziału w bezpłatnym seminarium  „Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży motoryzacyjnej” organizowanym 19 września br. w Warszawie.

więcej