Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków w konkursie
nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16.

Obowiązujący termin składania wniosków : 1 luty 2016 r. – 15 marca 2016 r.
Powyższa zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu w:

1. Podrozdziale 7.1 pkt 9 dotyczącym naboru - strona 13,
2. Rozdziale 12 w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie – strona 22.
Ponadto z uwagi na konieczność ujednolicenia zapisów dokumentacji konkursowej z treścią regulaminu zmianom redakcyjnym uległy następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia wykaz projektów;
2. Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) o dysponowaniu personelem;
3. Załącznik nr 12 – Wzór cv trenerów lub doradców;
4. Załącznik nr 13 - Wzór cv osoby posiadającej doświadczenie w zakresie pomocy publicznej; oraz
5. załącznik nr 14 – wzór umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie zmian wprowadzonych we wzorze umowy przez Instytucję Zarządzającą.

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Wskazane powyżej zmiany obowiązują od 23 lutego 2016 roku i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

 

 

   Katalog braków formalnych i oczywistych omyłek możliwych do poprawyDownload this file (omylki_pisarskie_braki_formalne.pdf).pdf69 kB pobierz
   Ważne komunikaty 01.02.2016 r.Access this URL (http://power.parp.gov.pl/komunikaty/komunikaty).katy0 kB pobierz

 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
    Pytania i odpowiedzi działanie 2.2 POWER Zamówienia publiczne dla MŚPDownload this file (pytania_odpowiedzi_I_konkurs_zmiana_16_02_2016.pdf).pdf248 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.2 POWER Zamówienia publiczne dla MŚP- część 2Download this file (pytania_odpowiedzi_I_konkurs_cz_2_v2.pdf).pdf499 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.2 POWER Zamówienia publiczne dla MŚP- część 3Download this file (pytania_odpowiedzi_I_konkurs_cz_3.pdf).pdf403 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.2 POWER Zamówienia publiczne dla MŚP- część 4Download this file (pytania_odpowiedzi_I_konkurs_cz_4.pdf).pdf322 kB pobierz

 Ogłoszenie o konkursie
   OgłoszenieDownload this file (OGŁOSZENIE O KONKURSIE DO DZIAŁANIA 2.2 WSPARCIE NA RZECZ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU, TYP PROJEKTU 2.pdf).pdf509 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dnia 23.02.2016 r.Download this file (Regulamin_zamowienia_publiczne_n.docx).docx160 kB pobierz

  Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik 1 Karta weryfikacjiDownload this file (Zalacznik_1_karta_weryfikacji.doc).doc237 kB pobierz
   Załącznik 2 Karta oceny formalnejDownload this file (Zalacznik_2_karta_ocena_formalna.doc).doc287 kB pobierz
   Załącznik 3 Karta oceny merytorycznejDownload this file (Zalacznik_3_karta_ocena_merytoryczna.doc).doc348 kB pobierz
   Załącznik 4 Minimalny zakres usługDownload this file (Zalacznik_4_minimalny zakres usług.pdf).pdf186 kB pobierz
    Załącznik 5 Deklaracja poufności członka KOPDownload this file (Zalacznik_5_deklaracja_poufnosci_czl_KOP.doc).doc234 kB pobierz
   Załącznik 6 Deklaracja poufności obserwatoraDownload this file (Zalacznik_6_deklaracja_poufnosci_obserwator.doc).doc235 kB pobierz
    Załącznik 7 Deklaracja bezstronności pracownika PARPDownload this file (Zalacznik_7_deklaracja_bezstronnosci_pracow_PARP.doc).doc238 kB pobierz
    Załącznik 8 Deklaracja bezstronności ekspertaDownload this file (Zalacznik_8_deklaracja_bezstronnosci_ekspert.doc).doc238 kB pobierz
    Załącznik 9 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zalacznik_9_wzor_wniosek_o_dofinansowanie.doc).doc524 kB pobierz
   Załącznik 10 Wzór oświadczenie- wykaz projektów - obowiązuje od 23.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_10_wzor_oswiadczenie_wykaz_projektow_n.doc).doc116 kB pobierz
   Załącznik 11 Wzór oświadczenie- kluczowy personel - obowiązuje od 23.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_11_wzor_oswiadczenie_kluczowy_personel_merytoryczny_n.doc).doc123 kB pobierz
   Załącznik 12 Wzór CV - Życiorys zawodowy obowiązuje od 23.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_12_wzor CV _trenerzy_doradcy_n.doc).doc130 kB pobierz
   Załącznik 13 Wzór CV- osoba pomoc publiczna - obowiązuje od 23.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_13_wzor CV _osoba_pomoc_publiczna_de_minimis_n.doc).doc126 kB pobierz
   Załącznik 14 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 23.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_14_wzor_umowy_23_02_2016_n.docx).docx5263 kB pobierz
   Załącznik 15 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie POWERDownload this file (Zalacznik_15_lista_sprawdzajaca_do_wniosku_o_dofinansowanie_PO_WER.doc).doc103 kB pobierz
   Załacznik 16 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWERDownload this file (Zalacznik_16_kryteria_zatwierdzone_przez_ KM_POWER.docx).docx105 kB pobierz
   Załącznik 17 Zestawienie standardów cen rynkowychDownload this file (Zalacznik_17_zestawienie_standardow_cen_rynkowych.docx).docx106 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał od 25.01.2016 r. do 22.02.2016 r.Download this file (Regulamin_zamowienia_publiczne.docx).docx158 kB pobierz
   Załącznik 10 Wzór oświadczenie- wykaz projektów - obowiązywał do 22.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_10_wzor_oswiadczenie_wykaz_projektow.doc).doc114 kB pobierz
   Załącznik 11 Wzór oświadczenie - obowiązywał do 22.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_11_wzor_oswiadczenie_kluczowy_personel_merytoryczny.doc).doc121 kB pobierz
   Załącznik 12 Wzór CV - Życiorys zawodowy - obowiązywał do 22.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_12_wzor CV _trenerzy_doradcy.doc).doc126 kB pobierz
   Załącznik 13 Wzór CV - obowiązywał od 25.01.2016 r. do 22.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_13_wzor CV _osoba_pomoc_publiczna_25012016.doc).doc126 kB pobierz
   Załącznik 14 Wzór umowy - obowiązywał od 25.01.2016 r. do 22.02.2016 r.Download this file (Zalacznik_14_wzor_umowy_25012016.docx).docx211 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 25.01.2016 r.Download this file (Regulamin_zamowienia_publiczne.pdf).pdf283 kB pobierz
   Załącznik 13 Wzór CV- osoba pomoc publiczna - obowiązywał do 25.01.2016 r.Download this file (Zalacznik_13_wzor CV _osoba_pomoc_publiczna.doc).doc126 kB pobierz
   Załącznik 14 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązywał do 25.01.2016 r.Download this file (Zalacznik_14_wzor_umowy.docx).docx211 kB pobierz