Zamówienia publiczne dla MŚP!

Specjalistyczne działania szkoleniowe i doradcze skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dotyczące rynku krajowych i zagranicznych zamówień publicznych lub zamówień publicznych organizacji międzynarodowych.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Nowy konkurs w 2018 r.

 

Nowy konkurs ma na celu uzupełnienie wsparcia dla przedsiębiorstw z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego. W tym celu wybrany zostanie jeden wykonawca, który zaoferuje:

 • Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników). W ramach świadczonego doradztwa przedsiębiorcy m.in. otrzymają wsparcie doradcze w zakresie przygotowywania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków, poszukiwania konsorcjantów, którzy razem spełniają warunki postępowania,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników),
 • Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień (działanie obligatoryjne w momencie wejście w życie przepisów i procedur umożliwiających stosowanie e-zamówień),
 • Monitorowanie udziału przedsiębiorstw objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Rynek krajowy

 

Skuteczne ubieganie się o zamówienia publiczne to istotny element budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Warunkiem sukcesu jest posiadanie niezbędnych kompetencji przez Ciebie i Twoich pracowników.

Szkolenia, warsztaty, doradztwo w przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych bądź pomoc w weryfikacji spełniania warunków są prowadzone w 5 makroregionach. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w działaniach szkoleniowo-doradczych uzyskasz bezpośrednio u Wykonawców wybranych w otwartym konkursie:

Rynek zagraniczny

 

Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Nasi przedsiębiorcy mogą brać udział w procedurach zamówień publicznych ogłaszanych przez te organizacje. To duży rynek, którego wartość szacuje się na ok. 50 mld dolarów rocznie. Chociaż procedury przetargowe organizacji międzynarodowych nie są bardziej skomplikowane od polskiej Ustawy PZP, to wymagają szczegółowej wiedzy o procedurach, znajomości języków obcych i zdolności do współpracy w ramach międzynarodowych konsorcjów przetargowych. Udział w procedurze powinna poprzedzić dokładna analiza możliwości biznesowych Twojej firmy. Czy warto? Oczywiście, gdyż ewentualny sukces przyspieszy umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, a dzięki temu otworzą się nowe perspektywy rozwoju biznesu.

PARP wybrała wykonawcę projektu szkoleniowo-doradczego. Projekt jest skierowany do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych. Jego odbiorcami będą przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP mający siedzibę na terenie Polski, zainteresowani aktywnym uczestnictwem w rynku zagranicznych zamówień publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w działaniach szkoleniowo-doradczych uzyskasz bezpośrednio u wykonawcy: Wielkopolska Grupa Prawnicza, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 618501233

W ramach projektu:

 • prowadzona będzie bieżąca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw z sektora MMŚP,
 • na podstawie bieżącego monitoringu międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe instytucje publiczne zostanie opracowany program szkoleniowy pokazujący możliwości oraz zasady i warunki ubiegania się o konkretne zamówienie,
 • prowadzony będzie monitoring udziału przedsiębiorców objętych projektem w międzynarodowym rynku zamówień publicznych.

Prowadzone będą również działania doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymają wsparcie m.in. w zakresie:

 • ubiegania się o konkretne zamówienia publiczne,
 • przygotowania lub weryfikacji wniosku o udział w postępowaniu,
 • przygotowania lub weryfikacji oferty przetargowej, lokalnych warunków związanych z realizacją konkretnego zamówienia publicznego, wyjaśniania bieżących wątpliwości związanych z udziałem w konkretnym postępowaniu przetargowym i postanowień umowy,
 • prowadzonej procedury odwoławczej związanej z postępowaniem.