Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach II Osi Priorytetowej POWER 2014-2020 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Regulaminu konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Konsultacje odbędą się 11 grudnia br. (piątek) w Warszawie, w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat", ul. Nowy Świat 6/12.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (link)

Program konsultacji

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedsiębiorców – ostatecznych odbiorców wsparcia oraz przedstawicieli firm szkoleniowych i doradczych świadczących usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu zamówień publicznych.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc dla uczestników spotkania jest ograniczona. Liczy się kolejność przesyłanych zgłoszeń. PARP zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc.

Rejestracja zakończona