W załączeniu przekazujemy zmodyfikowane w wyniku konsultacji społecznych założenia oraz wstępne kryteria wyboru projektów w ramach I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski oraz zestawienie uwag, jakie wpłynęły do PARP.

Ponadto informujemy, iż są to wstępne kryteria oceny projektów. Mogą one ulec zmianie, w wyniku oceny i uwag zgłoszonych przez Członków Komitetu Monitorującego PO WER.

Pod linkiem (link) znajduje się pierwotna wersja dokumentów, która w wyniku konsultacji uległa zmianie.


 Propozycja Założeń I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski po konsultacjach:
   Założenia konkursu zamówienia publiczne po konsultacjachDownload this file (zalozenia_konkursu_zamowienia_publiczne_po_konsultacjach.docx).docx150 kB pobierz

 Propozycja kryteriów oceny projektów po konsultacjach:
   Kryteria - I konkurs zamówienia publiczne po konsultacjachDownload this file (kryteria_I_konkurs_zamowienia_publiczne_po_konsultacjach.docx).docx155 kB pobierz

 Formularz zgłoszonych uwag:
   Formularz zgłoszonych uwag wytyczne kryteriaDownload this file (Formularz_zgloszonych_uwag_wytyczne_kryteria.xls).xls111 kB pobierz