Dokument jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów. Instrukcja użytkownika B jest dokumentem horyzontalnym i składa się z Podręcznika Beneficjenta SL2014 oraz załączników (słownik głównych pojęć i testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników). Dodatkowo IZ PO WER udostępniła uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 zawierające kwestie specyficzne i istotne z punktu widzenia realizacji POWER.