Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16.

Obowiązujący termin składania wniosków : 15 marca 2016 r.

Powyższa zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu w:
1. Podrozdziale 7.1 pkt 9 dotyczącym naboru,
2. Rozdziale 12 w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie.
Wskazane powyżej zmiany obowiązują od 22 lutego 2016 roku i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

 

 

Aplikacja SOWA - wniosek o dofinansowanie


Materiał ze spotkania informacyjnego oraz sesja pytań i odpowiedzi

 

   Procedura składania wniosku przez ePUAPDownload this file (Procedura składania wniosku przez ePUAP (002)_korekta.docx).docx12 kB pobierz

 Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
   Pytania i odpowiedzi 2.2 POWER - zarządzanie strategiczneDownload this file (FAQ_partnerzy_spoleczni.pdf).pdf460 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 2.2 POWER - zarządzanie strategiczne część IIDownload this file (FAQ 2.pdf).pdf419 kB pobierz
   Lista braków formalnych lub oczywistych omyłek możliwych do poprawyDownload this file (komunikat _omylki_pisarskie_braki_formalne.docx).docx95 kB pobierz

 Ogłoszenie o konkursie
   OgłoszenieDownload this file (OGŁOSZENIE O KONKURSIE DO DZIAŁANIA 2.2 WSPARCIE NA RZECZ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU, TYP PROJEKTU 1 2015 R..pdf).pdf227 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dn. 22.02.2016 r.Download this file (regulamin_konkursu_wydłużony nabór.docx).docx181 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik 1 Karta weryfikacjiDownload this file (Zalacznik_1_karta_weryfikacji.docx).docx137 kB pobierz
   Załącznik 2 Karta oceny formalnejDownload this file (Zalacznik_2_karta_ocena_formalna.docx).docx150 kB pobierz
   Załącznik 3 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WERDownload this file (Zalacznik_3_Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.doc).doc91 kB pobierz
   Załącznik 4 Karta ocena merytoryczna DKWDownload this file (Zalacznik_4_karta_ocena_merytoryczna_DKW.docx).docx137 kB pobierz
   Załącznik 5 Deklaracja poufności członka KOPDownload this file (Zalacznik_5_deklaracja_poufnosci_czl_KOP.docx).docx135 kB pobierz
   Załącznik 6 Deklaracja poufności obserwatoraDownload this file (Zalacznik_6_deklaracja_poufnosci_obserwator.docx).docx121 kB pobierz
   Załącznik 7 Deklaracja bezstronności pracownika PARPDownload this file (Zalacznik_7_deklaracja_bezstronnosci_pracow_PARP.docx).docx135 kB pobierz
   Załącznik 8 Deklaracja bezstronności ekspertaDownload this file (Zalacznik_8_deklaracja_bezstronnosci_ekspert.docx).docx136 kB pobierz
   Załącznik 9 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zalacznik_9_wzor_wniosek_o_dofinansowanie.docx).docx181 kB pobierz
   Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie DKW - obowiązuje od dn. 4.03.2016 r.Download this file (Zalacznik_10_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_aktualizacja 04.03.2016.doc).doc16604 kB pobierz
   Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie ryczałt DKWDownload this file (Zalacznik_10_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_ryczalt_DKW.doc).doc17740 kB pobierz
   Załącznik 11 Zadania i obowiązki w projekcie po konsultacjachDownload this file (Zalacznik_11_Zadania i obowiązki w projekcie_po_konsultacjach.docx).docx417 kB pobierz
   Załącznik 12 Minimalny wzór Planu Rozwojowego do 25 pracowników po konsultacjachDownload this file (Zalacznik_12_Minimalny wzór Planu Rozwojowego_do_25_pracownikow_po_konsultacjach.docx).docx160 kB pobierz
   Zalacznik 13 Minimalny wzór Planu Rozwojowego powyżej 25 pracowników po kon.Download this file (Zalacznik_13_Minimalny wzór Planu Rozwojowego_powyzej_25_pracownikow_po_konsultacjach.docx).docx222 kB pobierz
   Zalacznik 14 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER po konsultacjachDownload this file (Zalacznik_14_kryteria_zatwierdzone_przez_ KM_POWER_po_konsultacjach.docx).docx112 kB pobierz
   Zalacznik 15 Taryfikator konkurs partnerzy społeczniDownload this file (Zalacznik_15_taryfikator_konkurs_partnerzy_spoleczni.docx).docx105 kB pobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Wzór deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności osoby fizycznejDownload this file (Deklaracja_Wnioskodawc_Partnera_niekaralności_os_fiz.doc).doc105 kB pobierz
   Wzór deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności osoba prawnaDownload this file (Deklaracja_Wnioskodawc_Partnera_niekaralności_os_praw.docx).docx83 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do dn. 21.02.2016 r.Download this file (regulamin_konkursu_ogloszony.docx).docx181 kB pobierz
   Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie DKW - obowiązywał do dn. 3.03.2016 r.Download this file (Zalacznik_10_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_DKW_v2.doc).doc1455 kB pobierz
   Wzór deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności osoby fizycznejDownload this file (wzor_oswiadczenia_art_6b_ustawy_PARP_osoby_fizyczne.docx).docx58 kB pobierz
   Wzór deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności spółkiDownload this file (wzor_oswiadczenia_art_6b_ustawy_PARPspolki.docx).docx56 kB pobierz