W związku z rozpoczęciem prac nad kształtem Rocznego Planu Działania na 2017 rok dot. Działania 2.2 PO WER pt. „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", PARP zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie tego procesu poprzez odpowiedź na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Państwa odpowiedzi i sugestie proszę przekazać w terminie do 24 czerwca 2016 roku do godziny 16.00 na adres e-mail wskazany w ankiecie.