Utworzono: 15 czerwca 2016

W związku z rozpoczęciem prac nad kształtem Rocznego Planu Działania na 2017 rok dot. Działania 2.2 PO WER pt. „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", PARP zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie tego procesu poprzez odpowiedź na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Państwa odpowiedzi i sugestie proszę przekazać w terminie do 24 czerwca 2016 roku do godziny 16.00 na adres e-mail wskazany w ankiecie.

więcej

Utworzono: 23 października 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.2 PO WER przedstawia do konsultacji społecznych dokumentację konkursu „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców", nr konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-002/15.

więcej