Utworzono: 22 lipca 2016

W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 6 czerwca 2016 roku (link) dot. projektu zmian w karcie usługi oraz materiałów wspierających użytkowników systemu w wyborze usług rozwojowych wysokiej jakości (opis wymogów jakości usług) dla nowej odsłony Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na inwestycjawkadry.pl, informujemy, że ukończyliśmy prace nad ww. materiałami oraz nowymi wzorami kart usługi dla poszczególnych usług rozwojowych.

Utworzono: 10 czerwca 2016

W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 03.06.2016 roku informujemy, że zamieściliśmy na stronie internetowej Agencji propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia usługi coachingu wraz z instrukcją wypełnienia karty usługi.

więcej

Utworzono: 3 czerwca 2016

Zgodnie z przyjętym przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju planem działania na rzecz systemu zapewniania jakości dla Rejestru Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została zobowiązana do opracowania wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia poszczególnych rodzajów usług rozwojowych publikowanych w RUR, aby zapewnić jak najwyższą jakość usług wybieranych przez przedsiębiorców i ich pracowników korzystających ze wsparcia ze środków EFS.

więcej