11 styczeń 2019

Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium dotyczące wsparcia rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego. Spotkanie odbędzie się 5 lutego w Krakowie.

Na seminarium zaprezentowane zostaną elementy systemu nakierowane na wsparcie branży – m.in. Sektorowe Ramy Kwalifikacji, formy opisu kwalifikacji rynkowych, sposób włączania kwalifikacji do systemu oraz badania kompetencji sektorowych. Przewidywany jest także panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele sektora dyskutować będą o proponowanych rozwiązaniach.

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych i przedstawiciele branż, które już włączyły się we wdrażanie systemu, opowiedzą, w jaki sposób można uzyskać realny wpływ na proces tworzenia rozwiązań służących rozwojowi kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego. Będzie także mowa o uzupełnianiu istniejących luk kompetencyjnych w kontekście rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Seminarium skierowane jest do wszystkich reprezentantów sektora przemysłu chemicznego: pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, firm szkoleniowych, przedstawicieli administracji centralnej, samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Więcej informacji na stronie.