11 maja 2019

Wymiana doświadczeń na temat systemu wsparcia ekonomii społecznej

Zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem spotkań będzie m.in. dyskusja o:

  • ewolucji i przyszłość systemu wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z perspektywy klientów i kadry OWES oraz przedstawicieli regionalnych instytucji;
  • obowiązujących Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej;
  • wsparciu podmiotów reintegracyjnych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Formularz rejestracyjny na spotkania dostępny jest na stronie: https://bit.ly/2V1FW5V

Opublikowano: 11.05.2019 10:54
Poprawiono: 11.05.2019 10:54
Modyfikujący: 
Udostępniający: piotr_tyrakowski
Autor dokumentów: