6 sierpnia 2019

III runda konkursu „Kompetencje dla sektorów” – zgłoś się na Operatora

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza III rundę konkursu: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem III rundy konkursu jest wybór 4 Operatorów świadczących usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zadaniem Operatorów będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami rad.

Sektory objęte III rundą konkursu:

  • Budowlany
  • Finansowy
  • Motoryzacyjny
  • Turystyczny

Wysokość dofinansowania w III rundzie konkursowej wynosi 17 008 106,40 zł w podziale na 4 sektory. 

Nabór potrwa od 19 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. godz.12.00.

Zapraszamy do udziału w III rundzie konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na STRONIE.

Opublikowano: 06.08.2019 10:00
Poprawiono: 06.08.2019 10:00
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: