29 sierpnia 2019

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Od 30 września do 14 października (godz. 10) br. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubiegać się o zamówienia publiczne w Polsce. W puli konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” znajduje się 15 mln zł.

Zwiększenie liczby małych i średnich firm, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać produkty jak najlepszej jakości w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie w 2021 r.

W te cele wpisuje się nowy konkurs PARP w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2) POWER.

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów szkoleniowo-doradczych wyłonionych w  konkursie ogłoszonym 29.08.19. Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie:

  1. szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;
  2. szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
  3. szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;
  4. doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1 — 3;
  5. doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej
pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Nabór rozpocznie się 30 września i potrwa do 14 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie.

 

Opublikowano: 29.08.2019 14:49
Poprawiono: 07.10.2019 08:29
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: