8 listopada 2019

Granty z Erasmus+

Komisja Europejska ogłosiła konkursy, które dedykowane są dla inicjatyw podejmowanych przez przedstawicieli Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Pierwszy dotyczy wsparcia Centrów Doskonałości Zawodowej. Komisja za Centra uznaje oddolne inicjatywy, gdzie instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, dzięki współpracy z biznesem są w stanie szybko dostosować kształcenie do zmieniających się potrzeb rynku pracy i gromadzą partnerów takich jak instytucje szkoleniowe, instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje badawcze, parki naukowe, biznes, organizacje firm i partnerów społecznych, rady ds. umiejętności sektorowych, stowarzyszenia zawodowe/branżowe, władze krajowe i regionalne oraz agencje rozwoju, publiczne służby zatrudnienia itp.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na stworzenie albo rozwój platform współpracy transnarodowej Centrów dotychczas działających lokalnie albo wsparcie mające na celu wymianę doświadczeń i rozwój modelu współpracy na linii biznes-edukacja.

Ogłoszenie: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Przewodnik: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._applicants_guidelines_0.pdf

Termin składania wniosków: 20 lutego 2019 r.

Ogłoszono także konkurs na Sector Skills Alliance. Tutaj instytucje (sektorowe) mogą uzyskać wsparcie na budowę m.in. nowych podstaw programowych. Jest to też finansowane z Erasmus+, więc musi być element współpracy międzynarodowej.

Ogłoszenie: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2020_en

Termin składania wniosków: 26 lutego 2020 r.

Opublikowano: 08.11.2019 08:48
Poprawiono: 08.11.2019 09:08
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: