Pomiń nawigację

14 listopada 2019 r.

Sukcesja w firmach rodzinnych – zgłoś się po wsparcie

Sukcesja to jedno z największych wyzwań, z jakim muszą mierzyć się obecnie polskie firmy rodzinne. Niestety świadomość znaczenia sukcesji dla przyszłości firmy i wiedza nt. zasad jej przeprowadzenia jest znikoma. Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak długotrwały i skomplikowany jest to proces. PARP dostrzega złożoność problemu i oferuje przedsiębiorcom wsparcie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu sukcesji.

Wiele firm, które zostały założone po przemianach ustrojowych w Polsce czeka w najbliższym czasie zmiana pokoleniowa. Sytuacji nie ułatwia fakt, że mało jest przykładów udanych sukcesji, z których można byłoby czerpać wzorce. Przedsiębiorcy, którzy dwadzieścia kilka lat temu zakładali swoje firmy, wydają się nie przyjmować do wiadomości, że nadszedł czas, aby pomyśleć o oddaniu sterów w ręce kolejnego pokolenia.

Jak wykazują badania, w ok. 70% firm rodzinnych temat sukcesji nie pojawia się w dyskusjach albo pojawia się okazjonalnie. Tylko 11% właścicieli i 17% sukcesorów deklaruje, że jest to temat poruszany bardzo często. Może to świadczyć o przekonaniu, że sukcesja będzie procesem naturalnym, wynikającym z sytuacji w firmie i rodzinie. Takie podejście stanowi duże zagrożenie dla przyszłości przedsiębiorstwa, bo sformalizowanie procesu sukcesji to jeden z podstawowych czynników sukcesu. Tymczasem wśród przedsiębiorców deklarujących zdecydowaną wolę sukcesji tylko 39% posiada plany sukcesyjne, przy czym często nie są one sporządzone w formie pisemnej. Oznacza to, że aż w 61% firm widzących konieczność sukcesji, nie podjęto żadnych przygotowań.[1]

Doświadczenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze współpracy z wieloma firmami rodzinnymi pokazują, że przedsiębiorcy potrzebują wsparcia doradczego dotyczącego sukcesji w obszarach: finansowym, organizacyjnym i zarządczym i prawnym. Przeszkodą w samodzielnym przekazaniu biznesu jest też bardzo często emocjonalny stosunek do założonej przez siebie firmy. Właściciele najczęściej nie są w stanie obiektywnie ocenić jej potrzeb. Przedsiębiorcom trudno jest samodzielnie zaplanować oraz wdrożyć działania, zwłaszcza jeśli wymagają one zmian na wielu płaszczyznach. Dlatego tak ważne jest rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

Na co można otrzymać wsparcie?

W ramach projektu Sukcesja w firmach rodzinnych PARP oferuje pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu sukcesji. Dofinansowanie można otrzymać na:

  • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,
  • pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

W ramach konkursu zostało wyłonionych pięciu operatorów, którzy realizują projekty w pięciu makroregionach. To właśnie do nich mogą zgłaszać się przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W zależności od regionu zgłoszenia będą przyjmowane do:

  • 31 grudnia 2019 r. od firm z województw:

kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

  • 30 października 2020 r. od firm z województw:

lubelskiego i mazowieckiego;

  • 1 grudnia 2021 r. od firm z województw:

dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;

  • 31 stycznia 2022 r. od firm z województw:

łódzkiego, opolskiego i śląskiego;

  • 28 lutego 2023 r. od firm z województw:

małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Program jest w 90% dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Więcej informacji na stronie.

[1] A. Kowalewska, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010 r.

Opublikowano: 14.11.2019 14:39
Poprawiono: 15.11.2019 15:26
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: