30 grudnia 2019

Roczny Plan Działania dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój WER

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdziła Roczny Plan Działania na 2020 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER w zakresie działań realizowanych przez PARP.

Roczny Plan Działania dla PO WER
Opublikowano: 30.12.2019 15:36
Poprawiono: 30.12.2019 15:36
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: