17 stycznia 2020

PARP ogłosiła konkurs „Akademia Menadżera MMŚP 2”

Od 18 lutego do 3 marca (godz. 10.00) br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie szkoleniowo-doradcze dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

W puli konkursu „Akademia Menadżera MMŚP 2” znajduje się 55 999 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektów wynosi 47 195 957,17 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: Akademia Menadżera MMŚP 2

Opublikowano: 17.01.2020 17:04
Poprawiono: 17.01.2020 17:10
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: