31 marca 2020

Dostępność – szansą na rozwój

27 mln zł czeka na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs „Dostępność – szansą na rozwój”, którego celem jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Wnioski mogą składać:

- przedsiębiorcy,
- podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
- podmioty działające na rzecz zatrudnienia, kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
- reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
- organizacje pracodawców
- organizacje samorządu gospodarczego
- organizacje związkowe

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa od 5 do 26 maja 2020 r. do godziny 10:00.

Konkurs realizowany jest w podziale na pięć makroregionów, co oznacza, że w konkursie do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Dostępność – szansą na rozwój - link. 

Opublikowano: 31.03.2020 07:44
Poprawiono: 31.03.2020 07:44
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: