31 sierpnia 2020

23 mln zł na szkolenia z dostępności

Przedsiębiorcy już niedługo będą mogli dowiedzieć się, jak przygotować swoje produkty i usługi pod kątem dostępności dla wszystkich. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała właśnie firmy, które zorganizują szkolenia z zakresu komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach. W rozstrzygniętym konkursie „Dostępność szansą na rozwój” wybrano pięciu operatorów, którzy swoje projekty szkoleniowo-doradcze rozpoczną w IV kwartale 2020 r. Łączna wartość przyznanego dofinansowania to blisko 23 mln zł.

Konkurs „Dostępność szansą na rozwój” to jedna z kilku propozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpisująca się w rządowy program „Dostępność Plus”. Firmy, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia  z zakresu możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.

- Produkty, które są wprowadzane na rynek powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich osób, także tych z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi. To samo dotyczy usług, które mogą spełniać wymagania osób ze szczególnymi potrzebami. Tego typu działania pozwolą na zwiększenie liczby potencjalnych klientów bez konieczności ponoszenia dużych nakładów – mówi Szymon Kurek z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Projekty szkoleniowo-doradcze będą realizowane w podziale na 5 makroregionów, w każdym z nich wybrano jednego operatora:

  1. Makroregion nr 1 – województwo: kujawsko-pomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińsko-mazurskie
  2. Makroregion nr 2 – województwo: lubelskie; mazowieckie ;
  3. Makroregion nr 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;
  4. Makroregion nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;
  5. Makroregion nr 5 – województwo: dolnośląskie; lubuskie; zachodnio-pomorskie; wielkopolskie;

W naborze wniosków do działania „Dostępność – szansą na rozwój” , prowadzonym od 5 do 26 maja 2020 r. zgłosiło się łącznie 20 firm, wybrano 5 podmiotów, które podpiszą umowy z PARP. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów realizacji projektów i łącznie dla wszystkich makroregionów wyniesie prawie 23 mln zł.

Lista wybranych firm.

Więcej informacji o programie „Dostępność szansą na rozwój”.

Więcej informacji o dostępności w programach PARP.


Opublikowano: 31.08.2020 11:47
Poprawiono: 04.09.2020 13:15
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: