28 grudnia 2020

Spotkanie informacyjne dot. konkursu „Kompetencje dla sektorów”, 8 stycznia 2021 r. o godz. 11.00, w formule online (wideokonferencja)

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”, które odbędzie się 8 stycznia 2021 r. o godz. 11.00, w formule online (wideokonferencja).

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje samorządu gospodarczego,
 • organizacje związkowe,
 • przedsiębiorcy.

Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających
w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 7 sektorów:

 • finansowego,
 • turystycznego,
 • odzysku materiałowego surowców,
 • żywności wysokiej jakości,
 • komunikacji marketingowej,
 • telekomunikacji oraz
 • kompetencji w handlu.

W ramach II rundy konkursowej wybranych zostanie do dofinansowania maksymalnie 7 projektów (po jednym dla każdego sektora objętego rundą).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych,
a łączna kwota dofinansowania projektów w II rundzie konkursowej wynosi 29 778 412,50 zł.

Rejestracja na spotkanie jest możliwa do godz. 8:30 w dniu 08.01.2021 r. pod wskazanym adresem.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie będzie rejestrowane (audio-video), a jego transmisja będzie dostępna on-line na stronie wydarzenia. Uczestnicząc w spotkaniu wyrażają Państwo na to zgodę. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Opublikowano: 28.12.2020 15:27
Poprawiono: 28.12.2020 15:27
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: