20 stycznia 2021

Komunikat w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok

W ramach działań planowanych przez PARP w 2021 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój realizowany będzie poniższy konkurs:

- pn.: Kompetencje dla sektorów, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy wyboru projektów mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji. Konkurs realizowany w podziale na rundy.

Aktualizacja harmonogramu naborów na 2021 rok polega na zmianie terminu ogłoszenia naboru III rundy (1.02.2021) wraz z datą rozpoczęcia oraz zakończenia naboru (5.03-19.03.2021 r.) oraz ogłoszenia naboru IV rundy (2.04.2021) wraz z datą rozpoczęcia oraz zakończenia naboru (4.05-18.05.2021 r.).

Uzasadnienie:

Konieczność zmiany harmonogramu naborów wniosków w roku 2021 wynika z uwarunkowań technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych (SOWA) tj. brakiem możliwości ogłoszenia kolejnej rundy konkursu w trakcie trwania naboru wniosków w ramach poprzedniej rundy konkursu. Terminy graniczne przyjmowania wniosków o dofinasowanie w SOWA uwzględniają obowiązki PARP wynikające z postanowień Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Opublikowano: 20.01.2021 14:40
Poprawiono: 20.01.2021 14:41
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: