1 lutego 2021

III runda konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” - szukamy Operatorów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza III rundę konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem III rundy konkursu jest wybór 7 Operatorów świadczących usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zadaniem Operatorów będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami rad.

Sektory objęte III rundą konkursu:

  • budowlany,
  • motoryzacyjny,
  • nowoczesnych usług biznesowych,
  • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • chemiczny,
  • przemysłu lotniczo-kosmicznego
  • usług rozwojowych.

Łączna wysokość dofinansowania projektów dla 7 sektorów w III rundzie konkursowej wynosi 25 609 950,00 zł.

Nabór wniosków potrwa od 5 marca do 19 marca 2021 r., godzina 10.00.

Zapraszamy do udziału w III rundzie konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie - https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow-2

Opublikowano: 01.02.2021 14:51
Poprawiono: 01.02.2021 15:56
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: