10 maja 2021

„Dostępność szansą na rozwój” – dostosuj swoje produkty i usługi do osób ze szczególnymi potrzebami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o możliwości wzięcia udziału w projektach „Dostępność szansą na rozwój”. Przedsiębiorcy mogą uzupełnić wiedzę dotyczącą przygotowania swoich produktów i usługi pod kątem ich dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Firmy mogą liczyć na pełne dofinansowanie szkoleń i doradztwa, które są finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Działanie „Dostępność szansą na rozwój” jest jedną z propozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpisującą się w rządowy program „Dostępność Plus”. Operatorzy wybrani w konkursie organizowanym przez PARP realizują projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców: właścicieli i ich pracowników. Ich tematyka dotyczy możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami. Projekty są skierowane do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Najistotniejszym założeniem projektów jest przedstawienie przedsiębiorcom licznych możliwości uzyskania dodatkowych korzyści finansowych w wyniku dostosowania oferowanych przez nich produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi. Wyspecjalizowani w uniwersalnym projektowaniu eksperci bezpłatnie doradzą im, w jaki sposób wprowadzić odpowiednie zmiany nie ponosząc przy tym zbyt wielkich nakładów finansowych.

Projekty „Dostępność szansą na rozwój” realizowane są przez pięciu operatorów na terytorium całego kraju – w podziale na makroregiony:

  • Makroregion nr 1 (województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) – projekt „Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększania Dostępności”;
  • Makroregion nr 2 (województwa: lubelskie, mazowieckie) – projekt „Przepis na Rozwój – Dostępność szansą na rozwój”;
  • Makroregion nr 3 (województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – projekt „Dostępny przedsiębiorca”;
  • Makroregion nr 4 (województwa: łódzkie, opolskie, śląskie) – projekt „Na plusie – dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw”;
  • Makroregion nr 5 (województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie) – projekt „Dostępny design”.

Więcej informacji o zasadach udziału.

Belka logotypoów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Opublikowano: 10.05.2021 11:16
Poprawiono: 10.05.2021 11:43
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: