26 lipca 2021

Spotkanie informacyjne „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”, które odbędzie się w dniu 3 sierpnia br., o godz. 12:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Konkurs „Dostępność szansą na rozwój" ma na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych. Działanie to finansowane jest z Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach ogłoszonego konkursu PARP wybierze podmioty, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych. Firmy, które otrzymają dofinansowanie, zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia z zakresu możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe.

Maksymalna wartość projektu wynosi 4 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza brak konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Wnioski będzie można składać od 16 do 24 sierpnia 2021 r.

 

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: Spotkanie informacyjne „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów

 


Opublikowano: 26.07.2021 14:32
Poprawiono: 26.07.2021 14:32
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: