30 lipca 2021

Spotkanie informacyjne "Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów"

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconemu konkursowi Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla kadry menedżerskiej MMŚP (lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego) w zakresie transformacji cyfrowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 sierpnia br., o godz. 12:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów, posiadających doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikro przedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących wsparciem wskazaną grupę docelową.

Wsparcie finansowe w projekcie wyniesie do 84,28% jego wartości, co oznacza, że pozostałe 15,72% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Wnioski będzie można składać od 23 do 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów.

Działanie to finansowane jest z Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.


Opublikowano: 30.07.2021 07:51
Poprawiono: 30.07.2021 07:50
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: