Pomiń nawigację

2 sierpnia 2023 r.

Środki na usługi rozwojowe w BUR wciąż na wyciągnięcie ręki

Choć sezon wakacyjny w pełni, choć wsparcie (bardzo pokaźne) pieniędzmi z nowego rozdania środków europejskich jeszcze przed nami – zainteresowani rozwojem swoich kompetencji wciąż znajdą w wielu regionach dotacje na kursy i szkolenia. Warto zainteresować się naborami ciągłymi, a dodatkowo w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku rozpoczęły się (bądź niebawem ruszą) kolejne nabory wniosków.

Dzięki zgromadzonej w Bazie Usług Rozwojowych ofercie szkoleń, kursów, usług doradczych praktycznie każdy poszukujący możliwości zwiększenia swoich kompetencji, nauki nowych umiejętności może szybko znaleźć przydatne szkolenie i kompetentnych trenerów.  

  • województwo wielkopolskie

Wznowienie naboru na "Rozwój z dotacją"

24 sierpnia Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznowi nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 2094 osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe, pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim. Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem. Wyłączone z refundacji są usługi rozwojowe prowadzone w formie e-learningu. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 89% kosztów netto usługi rozwojowej.

Trwa nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie "Usługi rozwojowe szansą na sukces". Operator do"końca realizacji projektu przewiduje nabór wniosków wyłącznie dla osób w wieku 50+

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców z wielkopolskich firm oraz ich pracowników, poprzez dofinansowanie kosztów udziału w usługach rozwojowych. Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

W lipcu została wyczerpana alokacja przeznaczona na nabór w projekcie dla osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Więcej informacji tutaj

  • województwo małopolskie

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy – 28. nabór

Do 29 września lub do wyczerpania środków potrwa nabór wniosków w projekcie Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy. Pula podstawowa wynosi 100 tys. zł, pula rezerwowa to 500 tys. zł. Ważność bonów wynosi 2 miesiące, jednak nie dłużej niż do 15 listopada. Pula rezerwowa zostanie rozdysponowana, gdy zwolnią się środki w projekcie.Projekt kierowany jest do firm z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które posiadają siedzibę, oddział, filię, delegaturę lub inną jednostkę organizacyjną na terenie powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego lub suskiego.

Więcej informacji

  • województwo śląskie

Nabór na wsparcie dla śląskich firm

Od 1 sierpnia trwa nabór w ramach projektu " Kompetentny Śląsk - usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników " (BCP). Wznowienie naboru było możliwe dzięki uwolnieniu środków finansowych w projekcie. Alokacja wynosi 500 tys. zł. Nabór kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców. Usługi muszą zostać zakończone do 15 października.

Projekt realizowany jest przez Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Celem jest poprawienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Grupę docelową stanowią   właściciele, wspólnicy, partnerzy, kadra zarządzająca i pracownicy MMŚP województwa śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne.

 Więcej informacji na stronie 

Opublikowano: 02.08.2023 11:12
Poprawiono: 07.08.2023 08:18
Modyfikujący: Paweł Startek
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: