Pomiń nawigację

21 września 2023 r.

Pieniądze to nie wszystko

Coraz więcej badań polskiego rynku pracy potwierdza, że pracownicy wybierając miejsce zatrudnienia (lub zmieniając pracę) zwracają uwagę nie tylko na to, ile zarabiają, ale i czy będą mogli rozwijać swoje kompetencje.  Taki trend zauważony został także przez autorów raportu Randstad Employer Brand Research 2023.

Z badania jasno wynika, że po latach pandemii oraz w dobie kryzysu inflacyjnego i rosnącej niepewności gospodarczej w istotny sposób zmieniły się oczekiwania zatrudnionych wobec pracodawców. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczą się wartości niezwiązane z finansami.

Generalnie jest tak samo (choć już nieco inaczej)

Gdy bierzemy pod uwagę czynnik najczęściej wskazywany jest po staremu: pracodawca jest atrakcyjny przede wszystkim wtedy, gdy oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity. Na tę kwestię wskazywało najwięcej (73%) ankietowanych.  Jak podkreślono w raporcie silna pierwsza pozycja tego elementu utrzymuje się w kolejnych odsłonach badania nieprzerwanie od 2016 roku. Jednak w porównaniu z czasem sprzed pandemii zauważalnie zmniejsza się dystans dzielący ten czynnik od innych wskaźników

Obecnie dla niemal dwóch trzecich badanych do wiodących czynników decydujących o wyborze pracodawcy należą: przyjazna atmosfera pracy (64%) oraz stabilność zatrudnienia (62%). Cały czas rośnie znaczenie kwestii związanych z rozwojem pracowników. Możliwość rozwoju kariery została wskazana przez 58% badanych. Aż dwukrotnie wyższy, w porównaniu do lat 2016-2018, jest wynik dotyczący udziału w szkoleniach. Obecnie jest to kwestia ważna dla połowy uczestników badania, przed pandemią takiej odpowiedzi udzielał co czwarty, co piąty pytany. W raporcie wskazano też, że pracownicy mają coraz większą świadomość wpływu ich rozwoju na stabilność zatrudnienia i na wyższe zarobki.  

Dywersyfikacja umiejętności kluczem

Już blisko dwóch na trzech respondentów ocenia rozwój zawodowy jako czynnik, który jest dla nich bardzo ważny lub ważny. Tę opinię podziela podobna liczba osób w każdej grupie wiekowej. Pracownicy są coraz bardziej świadomi wpływu dywersyfikacji umiejętności na ich atrakcyjność na rynku pracy. Wiedzą, że to czynnik zapewniający większe bezpieczeństwo zawodowe i finansowe w obecnych kryzysowych i niepewnych czasach. Jednocześnie co dziesiąty pracownik uważa, że w jego aktualnym miejscu pracy zdecydowanie brakuje szans na rozwój. 

Raport Randstad Employer Brand Research 2023 przynosi też informację, że w opinii 64% badanych pracodawca powinien zapewniać pracownikom możliwości przekwalifikowania się.

Warto też dodać, że brak możliwości rozwoju zawodowego to, jak wynika z raportu, jedno z trzech najczęstszych powodów odejścia z pracy. Na ograniczoną ścieżkę kariery jako powód rezygnacji z zatrudnienia wskazuje 28% wszystkich badanych. W raporcie wskazano, że jest to przyczyna szczególnie istotna dla najmłodszych pracowników (37%), którzy są na początku swojej ścieżki zawodowej i jednocześnie najmniej istotna dla osób między 55. a 64. rokiem życia, które znajdują się u schyłku swojej kariery (20%).

Pozostałe dwie wiodące przyczyny zmiany pracodawcy to zbyt niskie wynagrodzenie (59% wskazań) oraz chęć poprawienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (25%) wskazań.

Więcej informacji o raporcie można znaleźć tutaj: Randstad Employer Brand Research 2023 - pobierz raport krajowy

 

Opublikowano: 21.09.2023 09:28
Poprawiono: 21.09.2023 07:28
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: