Pomiń nawigację

Komunikaty

17.03.2016

Komunikat dotyczący kryterium dostępu nr 2

„Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 9 miesięcy od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu." Z uwagi na konieczność przyspieszenia rozpoczęcia wdrażania finansowanych w ramach Działania 2.12. PO WER projektów dotyczących powołania i funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Instytucja Pośrednicząca rekomenduje wskazywanie jako terminu rozpoczęcia realizacji projektu miesiąca września 2016 roku.