Pomiń nawigację

Komunikaty

03.06.2016

Komunikat w sprawie zmiany harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok

3 czerwca 2016

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2016 rok.

 

Zmiana harmonogramu obejmuje Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Modyfikacja dotyczy:

 

  • wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów do 13 czerwca 2016 roku.
  • typu projektów, mogących uzyskać dofinansowanie - Projekty dotyczące powołania i funkcjonowania 5 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.