Pomiń nawigację

Komunikaty

06.06.2016

Ostateczny termin zadawania pytań

6 czerwca 2016

 

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pytania zadane przez potencjalnych Wnioskodawców do dnia 9 czerwca br. (czwartek) uzyskają odpowiedź. W przypadku pytań zadanych po 9 czerwca br, PARP zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi przed ostatecznym terminem składania wniosków.