Pomiń nawigację

Komunikaty

15.11.2018

Podatek VAT dla beneficjentów działania 2.2 POWER 2014 - 2020

Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju, opisując stan faktyczny, wystąpiło do Ministerstwa Finansów z prośbą o wydanie objaśnień podatkowych w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług VAT przez beneficjentów projektów i ostatecznego odbiorcy, na rzecz którego realizowane są usługi doradcze w ramach projektu. Ich treść zostanie udostępniona na stronie internetowej PARP niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji z Ministerstwa Rozwoju.  

arrow left Poprzedni

Wszystkie

Następny arrow right