Pomiń nawigację

Komunikaty

07.02.2019

Przykładowy katalog zadań personelu projektu

Informujemy o możliwości pobrania dokumentu pomocniczego dla Wnioskodawców. Stanowi on katalog przykładowych zadań/zakresów obowiązków personelu projektów kwalifikowanych w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 Działanie 2.12 POWR Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.